เฉพาะน้องที่สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น


กรอกเลขที่ใบสมัคร แล้วกดปุ่ม Print

ดูรหัสประจำตัวสอบ Click!!

น้องๆอย่าลืมติดรูป และเซ็นชื่อที่บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบด้วยนะครับ
และนำมาพร้อมกับบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ในวันสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.