Cheer 3K มาแล้ว 8 กันยายน พบกันที่ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศทีม Pheonix จากลาดกระบัง มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพบรรยากาศ ที่นี่