ขอเชิญชวนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2557

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญพี่น้องนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อรับรอง ผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในวาระ เดือนสิงหาคม 2557 ถึง กรฎาคม 2558 นี้ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่บริเวณใต้อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อย่าลืม เตรียมบัตรนักศึกษาด้วยนะครับ)