พิธีมอบเกียร์ ENGINEER49

ขอเชิญน้องๆเฟรชชี่ ปี 1 ที่มีสิทธิได้รับเกียร์ ENGINEER รุ่น 49 เข้าพิธีรับมอบ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทะเบียนเวลา 16.30 น. ที่ใต้อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

โดยน้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ที่บอร์ดประกาศใต้อาคาร 81 เช่นกัน

และสามารถสอบถามรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว ได้จากพี่ๆ รุ่น ENGINEER 48 ครับ