เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต 3 พระจอมเกล้าฯ ที่จบการศึกษาปี 2555

เลื่อนพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมสำหรับ รุ่นจบปี 55 เป็นวันที่ 3-4 เม.ย. 2557 ส่วนกำหนดการอื่น ยังเหมือนเดิมครับ