สรุปผลการแข่งขันรายการ TPA Robocon 2013 และ ABU Robocon 2013

สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ประจำปี 2556 (TPA Robocon 2013)

18-19 พฤษภาคม 2556 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ทีม iRAP_NewBorn จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ชุมนุม iRAP)

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์
ทีม Devil จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ)

สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest 2013

15-16 มิถุนายน 2556 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม
ทีม iRAP_NewBorn จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ชุมนุม iRAP)

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์
ทีม Devil จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ)