คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เชิญร่วมงานสัมผัสโลกวิศวกรรม 2559

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เชิญร่วมงานสัมผัสโลกวิศวกรรม 2559

Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่านได้เยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในคณะ ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ในงานท่านจะได้พบกิจกรรมมากมาย
ชม – นิทรรศการ
ล้ำ – นวัตกรรม
สนุก – กิจกรรม
ถาม – ศึกษาต่อ
ดู – Open House

พบกัน 24 – 26 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตารางกิจกรรมเวทีกลาง

openhouse2016_schedule_on_mainfloor