โครงการประกวดออกแบบเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เชิญชวนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ร่วมส่งผลงานออกแบบเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีกติกา คือ

  • แบบเสื้อชนิดโปโล มีปก
  • ต้องมีตราสัญลักษณ์หรือข้อความที่แสดงถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เสื้อต้องมีสีแดงเลือดหมูไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่เสื้อทั้งหมด
  • ส่งแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

นักศึกษาที่สนใจร่วมประกวดออกแบบ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ หรือไฟล์ต้นฉบับ illustrator ได้ที่ งานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 อาคาร 81 หรือที่อีเมล์ sa.eng.kmutnb@gmail.com