สนวท. ช่วยร่วมออกค่ายอาสา วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) จัดกิจกรรมค่ายอาสา “วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง” ออกเดินทางไปสร้างศาลา และซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา

นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครร่วมค่ายได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 300 บาท ออกเดินทาง 1-3 เมษายน 2559

ติดต่อขอใบสมัคร สอบถามรายละเอียด ได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ชั้น 3 อาคาร 81 (ห้อง 81-318) หรือ  INBOX มาที่แฟนเพจสโมสรนักศึกษาฯ