กำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มจพ. และสภานักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการมาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มจพ. ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

“ทุกเสียงของนักศึกษาล้วนมีความหมาย”

ย่าลืมนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจสภานักศึกษา และ แฟนเพจกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.