รับสมัครทีมคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

smo_candidate_register_2016

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นตัวแทนนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะของเราให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56-58 เท่านั้น)
3. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีที่ลงเลือกตั้ง
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
5. ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์กรใดๆของมหาวิทยาลัย

ติดต่อรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ชั้น 3 อาคาร 81 ห้อง 318 หรือ inbox เพื่อสอบถามที่แฟนเพจของสโมฯ หมดเขตรับสมัคร 17 เม.ย. 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-5328-9838 (พี่ธาม) 08-2484-3615 (พี่เยาะ)