กิจกรรมติวปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมวิชาการและสันทนาการ จัดกิจกรรม “ติวปรับพื้นฐาน” ให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ทั้งนี้ขอเชิญน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนใหม่ๆ และเนื้อหาใหม่ ที่น้องจะได้พบเมื่อเข้าเรียนจริงกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และพื้นฐานวิศวกรรม (เขียนแบบวิศวกรรม) แล้ว ยังจะได้พบกับกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกอีกมากมาย โดยรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมติวปรับพื้นฐานจัดขึ้นในวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ พี่จ๊ะ ECE ปี 3 08-9885-3660