ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีเชียร์วิศวะ 3 พระจอมเกล้า (Cheer 3K) ครั้งที่ 10

cheer3k10th_trophy

ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีเชียร์วิศวะ 3 พระจอมเกล้า (Cheer 3K) ครั้งที่ 10

รางวัลประกวดเชียร์เข้ม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
รางวัลประกวดเชียร์ลีดเดอร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
รางวัลประกวดเชียร์สันทนาการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
รางวัลถ้วยรวม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 พระจอมเกล้าด้วยครับ
ปีหน้า กีฬาประเพณี Cheer 3K ครั้งที่ 11 พบกันที่พระจอมเกล้าธนบุรี