ชุมนุมวิชาการฯ จัดติวมิดเทอมฟรี 3 วิชา ให้กับน้องๆปี 1

review_for_midterm_2015-banner

ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ จัดกิจกรรมติวฟรีก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ให้กับน้องๆ ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ เวลา วิชา ห้องเรียน
1-2 ตุลาคม 2558 16.30-20.00 น. Physics I 81-608A และ 81-608B
5-6 ตุลาคม 2558 Computer Programming
7-8 ตุลาคม 2558 Engineering Mathematics I

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5133-1417 (พี่มอส) และ 08-5907-9427 (พี่ไนซ์)