รับสมัครนักศึกษาร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการฯ

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558

นักศึกษาที่สนใจสมัครและลงชื่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 81 หรือที่ภาควิชาของนักศึกษา ด่วน! ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00  น.