ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเนคไทและประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

รุ่นที่ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ENGINEER 50) จัดกิจกรรมพิธีมอบเนคไทและเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (ENGINEER 51) ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. บริเวณใต้ตึก 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ หากมีเรียนวิชาพลศึกษา ให้นำเครื่องแบบนักศึกษามาเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-5133-1417 (พี่มอส)