เชิญชวนน้องๆ เฟรชชี่เข้าร่วมกิจกรรม “รับน้องปลอดภัย 2558”

นักศึกษารุ่น ENGINEER 50,49,48 ร่วมจัดกิจกรรม “รับน้องปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558)

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และสปิริตของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้นโยบายของสโมฯ สำหรับกิจกรรมรับน้องปลอดภัย คือ ให้มีการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ อยู่บนพื้นฐานของประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

หากพบกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องปลอดภัย สามารถติดต่อได้ที่นักศึกษาคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ หรือที่ แฟนเพจสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ครับ