วิศวฯอาสา ชวนออกค่าย “ห้องเรียนนี้ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 9” ปิดเทอมใหญ่นี้

arsa-classroomcamp-2015-banner

ชุมนุมวิศวฯอาสา ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนนี้ ทำความดี แสดงพลังอาสา ด้วยการไปออกค่ายสร้างพัฒนาอาคารเรียน (ค่ายซ่อม) ประจำปีของทางชุมนุม

ปีนี้ เดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ 17-23 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่แฟนเพจ วิศวฯอาสา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ สอบถามได้ที่เบอร์ 08-0608-8480 (ฟ้า)

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ระหว่าง 2 หมู่บ้านคือบ้านน้ำเที่ยง และบ้านนาเรียง ในตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยด้านข้างของโรงเรียนเป็นท้องทุ่งนาและชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป

โรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียนหลัก 2 อาคาร คืออาคารเรียนมัธยม และอาคารเรียนชั้นประถม ซึ่งอาคารหลังนี้ถูกสร้างตั้งแต่ปี 2519 จึงมีอายุการใช้งานร่วม 40 ปี ทำให้มีสภาพเก่าและทรุดโทรมอย่างมาก เพราะทางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึง ขาดงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือเลย เนื่องจากก่อนหน้านี้สนามหน้าอาคารเรียนมีความสูงมากกว่าพื้นอาคารจึงทำให้เมื่อฝนตกทำให้มีน้ำขัง จึงทำให้กำแพงที่ถูกฉาบไว้ลอกออกมาบางส่วน และเสาปูนแตก ร้าวเกือบทั้งหมด จากสภาพและอายุการใช้งาน งานหลักๆจะเป็น ฉาบปูนส่วนที่แตกร้าวรวมทั้งเสาอาคาร เพื่อไม่ให้เหล็กเส้นภายในเสาถูกกัดกร่อนไปมากกว่านี้เป็นการยืดอายุการใช้งาน ทาสีอาคารใหม่ ให้ดูน่าเรียนมากยิ่งขึ้น

อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ มีสภาพใช้งานได้ดีแต่ มีกระเบื้องแตกชำรุดเสียหายเล็กน้อย ขาดโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารอยู่

การเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางไป- กลับ โดยรถไฟ แล้วต่อรถทัวร์เพื่อเข้าไปที่โรงเรียน