พิธีมอบเกียร์ ENGINEER50

น้องๆ ปี 1 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ ตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนว่าได้รับสัญลักษณ์เกียร์รุ่น ENGINEER50 หรือไม่ได้ที่บอร์ดประกาศใต้ตึก 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียร์ ENGINEER50 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 16.00-16.30 น. ที่ใต้ตึก 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบคณะฯ ผูกไทด์ หรือติดเข็มสัญลักษณ์ให้เรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สโมสรนักศึกษาฯ หรือ 08-6356-1917 (พี่ไบรท์ ประธานรุ่น ENGINEER49)