“Open House” Staff Cheer Engineer 2015

sce_openhouse_2015-1

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น

น้องๆ ปี 1 คนใด ที่อยากรู้ว่า “Staff Cheer Engineer” คืออะไร

พี่ๆจาก Staff Cheer Engineer จะมาไขข้อข้องใจกับน้องๆ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ เวลา 16.30 น. ที่ห้อง 81-606B

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-7428-8633 (พี่แพร)