เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (กรุงเทพฯ) ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เริ่มวาระการทำงาน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 บริเวณด้านข้างสโมสรนักศึกษาฯ (หน้ารูม IE) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. อย่าลืมพกบัตรนักศึกษามาด้วยครับ