ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์” หรือ NED 2014 วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญชวนนักศึกษาศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน NED 2014 หรือ คืนสู่เหย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย น้องๆนักศึกษาปัจจุบัน สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ในวันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น.

สนใจร่วมงาน สามารถสำรองบัตรได้ที่ 085-483-0496 (น้องชมพู่) บัตรราคา 500 บาท/ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์หลักของงาน http://www.smoengineer.net/ned หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/NED2014.KMUTNB