พิธีประดับไทด์และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

รุ่น ENGINEER 49 ขอเชิญน้องๆปี 1 รุ่น ENGINEER 50 ทุกคนเข้าร่วม “พิธีประดับไทด์และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557” เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาที่เรียบร้อย ทั้งชายและหญิง สวมรองเท้าสีสุภาพ

แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ลงทะเบียน 16.00 น. ที่บริเวณใต้ตึก 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-6356-1917 (พี่ไบรท์ ประธาน ENGINEER 49)