สโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เนื่องในวาระโอกาสวันพระราชสมภพ ในวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ