พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปีการศึกษา 2557

teacher_venerated_day-2014

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมประดู่แดง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธี ให้มารวมตัวกันที่ใต้ตึก 81 เวลา 12.00 น.