กิจกรรมชวนน้อง Freshy ทำบุญตักบาตร

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มนักศึกษา ENGINEER49 ผู้จัดกิจกรรมรับน้องปลอดภัย ปีการศึกษา 2557 และกลุ่ม Staff Cheer Engineer ร่วมกันจัดกิจกรรมใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของช่วงกิจกรรมรับน้องปลอดภัย โดยเชิญชวนน้องใหม่ Freshy นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระเพื่อรับบิณฑบาตรจำนวน 15 รูป ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

morning_giving_2014-7

Picture 7 of 7