อาคารต่างๆ ที่เด็กวิศวะ มีโอกาสได้ไปเยือน!

map_eng-sci

map_eng-art

อาคาร 81 = อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารที่มีพื้นที่ใต้ตึกกว้างๆ ที่เรามาทำกิจกรรมปรับพื้นฐาน/จ๊ะเอ๋/Engineer อบอุ่น นั่นแหละจ้า)

อาคาร 82 = อาคารภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (มีห้องเรียนรวมอยู่ชั้น 4)

อาคาร 83 = อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
อาคาร 84 = อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
อาคาร 85 = อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ และวิศวกรรมอุตสาหการ
อาคาร 86 = อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ และวิศวกรรมเคมี
อาคาร 88 = อาคารภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (มีห้องเรียนรวมอยู่ชั้น 7-9)
อาคาร 45 = อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องมือวัดฯ

ส่วนอื่นๆที่เด็กวิศวะ มีสิทธิได้ไปเยือน ได้แก่
อาคาร 74 = ห้องปฏิบัติการเคมี (อยู่ในซอกหลืบหลักอาคาร 78)
อาคาร 78 = อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (น้องๆ EP บางตอนเรียน อาจได้ใช้บริการแล็บฟิสิกส์ที่อาคารนี้)
อาคาร 80 = อาคารจอดรถ+ปฏิบัติการกีฬา (อยู่หลังอาคาร 78)
ตึก 40 ปี = ที่ตั้งของโรงอาหาร สนามกีฬาต่างๆ และห้องชมรม
อาคาร 21 = อาคารนวมินทร์ ฝั่งหอสมุดกลาง
อาคาร 31 = อาคารนวมินทร์ ที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอ่านรหัสห้องเรียน

โดยมาก 2 หลักแรก มักเป็นเลขอาคาร , 1-2 หลักต่อมา เป็นเลขชั้น , 1-2 หลักที่เหลือ เป็นลำดับเลขห้อง เช่น

  • 81-506A คือ ห้องเรียนที่อาคาร 81 ชั้น 5 ห้องที่ 06A
  • 82-401 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 82 ชั้น 4 ห้องที่ 01
  • 78-912 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 78 ชั้น 9 ห้องที่ 12
  • 21107 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 21 (นวมินทร์) ชั้น 10 ห้องที่ 7
  • 31-10800 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 31 (นวมินทร์) โซน 1 ชั้น 8 ห้องที่ 0 (ทั้งโซนมีห้องเดียว คือ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์)