รับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ชุดใหม่ ถึงวันที่ 25 ม.ค. นี้

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการเลือกตั้ง โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
– สมาชิกของพรรคผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  จะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาตัวแทนจากภาควิชา อย่างน้อย 5 ภาควิชา และตัวแทนจากชุมนุม (วิชาการฯ,อาสา,iRAP) อย่างน้อย 2 ชุมนุม

ผู้สนใจสามารถรวมกลุ่มและสมัครโดยส่งรายชื่อของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ได้ที่สโมสรนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เจด EE ปี 3) โทรศัพท์ 08-7336-2773