ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาใหม่ รหัส 57 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ติวปรับพื้นฐาน 2557”

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 57) เข้าร่วมกิจกรรม “ติวปรับพื้นฐาน 2557” 

กิจกรรมติว/ปรับพื้นความรู้ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เคมี และ เขียนแบบวิศวกรรม สำหรับน้องๆทั้งที่จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่จากภาควิชาต่างๆ ด้วยบรรยากาศกิจกรรมที่เป็นกันเอง

กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 (เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้น วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากเป็นวันปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

น้องๆที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และจัดการเรียนการสอนที่อาคารดังกล่าวเช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage ของสโมฯ ครับ