แนะนำคณะ

แนะนำสถานที่อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

29 กรกฎาคม, 2015 // 0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีอาคารต่างๆ อยู่ภายในพื้นที่ของ มจพ.กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 8 อาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องวิจัย สำนักงานคณบดี สำนักงานภาควิชา และศูนย์วิทยบริการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     (ที่มาภาพ : maps.google.com) อาคาร 81 : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 – พื้นที่อเนกประสงค์ / สโมสรนักศึกษา / ชุมนุม iRAP / [อ่านต่อ]

คลิปวีดิโอแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์

26 สิงหาคม, 2014 // 0 Comments

คลิปวีดิโอแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ข้อมูลหลักสูตรอ้างอิงปีการศึกษา 2557) จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ [อ่านต่อ]