เลือกตั้ง

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

30 เมษายน, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรครักษ์สิน นำโดย นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2 [อ่านต่อ]

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

26 เมษายน, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาในคณะทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระใหม่ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่คูหาบริเวณหน้าร้านถ่ายเอกสารมัทนา (ร้านเจ๊มัท) ชั้น 1 อาคาร 81  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ [อ่านต่อ]

กำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มจพ. และสภานักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

27 มีนาคม, 2016 // 0 Comments

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการมาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มจพ. ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. “ทุกเสียงของนักศึกษาล้วนมีความหมาย” อย่าลืมนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [อ่านต่อ]

รับสมัครทีมคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

3 มีนาคม, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นตัวแทนนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะของเราให้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. [อ่านต่อ]

รับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

13 กุมภาพันธ์, 2016 // 0 Comments

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. และกองกิจการนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559 คุณสมบัติผู้ลงสมัครสภานักศึกษา 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 – 57 เท่านั้น) 3. มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 [อ่านต่อ]

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

1 พฤษภาคม, 2015 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับการเลือกตั้งของทางองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรควิศวฯก้าวหน้า นำโดย [อ่านต่อ]

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

27 เมษายน, 2015 // 0 Comments

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (กรุงเทพฯ) ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เริ่มวาระการทำงาน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 บริเวณด้านข้างสโมสรนักศึกษาฯ (หน้ารูม IE) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. อย่าลืมพกบัตรนักศึกษามาด้วยครับ [อ่านต่อ]

รับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

22 มีนาคม, 2015 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) ชั้นปีที่ 2 ทุกภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา [อ่านต่อ]

ขอเชิญชวนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2557

10 กุมภาพันธ์, 2014 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญพี่น้องนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อรับรอง ผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในวาระ เดือนสิงหาคม 2557 ถึง กรฎาคม 2558 นี้ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่บริเวณใต้อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อย่าลืม [อ่านต่อ]

รับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ชุดใหม่ ถึงวันที่ 25 ม.ค. นี้

17 มกราคม, 2013 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการเลือกตั้ง โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป - สมาชิกของพรรคผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  จะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาตัวแทนจากภาควิชา อย่างน้อย 5 ภาควิชา และตัวแทนจากชุมนุม [อ่านต่อ]