องค์การนักศึกษา

กำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มจพ. และสภานักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

27 มีนาคม, 2016 // 0 Comments

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการมาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มจพ. ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. “ทุกเสียงของนักศึกษาล้วนมีความหมาย” อย่าลืมนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [อ่านต่อ]

รับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

13 กุมภาพันธ์, 2016 // 0 Comments

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. และกองกิจการนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559 คุณสมบัติผู้ลงสมัครสภานักศึกษา 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 – 57 เท่านั้น) 3. มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 [อ่านต่อ]