สโมสรนักศึกษา

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

30 เมษายน, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรครักษ์สิน นำโดย นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2 [อ่านต่อ]

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

26 เมษายน, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาในคณะทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระใหม่ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่คูหาบริเวณหน้าร้านถ่ายเอกสารมัทนา (ร้านเจ๊มัท) ชั้น 1 อาคาร 81  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ [อ่านต่อ]

รับสมัครทีมคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

3 มีนาคม, 2016 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นตัวแทนนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะของเราให้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. [อ่านต่อ]

สโมฯ ย้ายที่ทำการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม่ตามนโยบายคณะ

7 พฤศจิกายน, 2015 // 0 Comments

เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 81 ส่วนที่ตั้งของห้องสโมสรนักศึกษาฯ ห้องชุมนุม iRAP และร้านถ่ายเอกสารมัทนา (ร้านเจ๊มัท) ดังนั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป สามารถติดต่อประสานกับสโมฯ ได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 81 (ห้องตรงข้ามห้องบริการคอมพิวเตอร์) จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จครับ หรือติดต่อกับสโมสรนักศึกษาฯ [อ่านต่อ]

เชิญชวนน้องๆ เฟรชชี่เข้าร่วมกิจกรรม “รับน้องปลอดภัย 2558″

9 สิงหาคม, 2015 // 0 Comments

นักศึกษารุ่น ENGINEER 50,49,48 ร่วมจัดกิจกรรม “รับน้องปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558) สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และสปิริตของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ [อ่านต่อ]

สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2558

8 กรกฎาคม, 2015 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการสัมมนาขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ วธิดา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายในปีการศึกษา 2558 ประชุมวางแผนกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา ร่วมกับตัวแทนจากชุมนุมวิชาการและสันทนาการ ชุมนุมวิศวฯอาสา ชุมนุมหุ่นยนต์ไอราป [อ่านต่อ]

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

1 พฤษภาคม, 2015 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับการเลือกตั้งของทางองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรควิศวฯก้าวหน้า นำโดย [อ่านต่อ]

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

27 เมษายน, 2015 // 0 Comments

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (กรุงเทพฯ) ทุกชั้นปี ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เริ่มวาระการทำงาน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 บริเวณด้านข้างสโมสรนักศึกษาฯ (หน้ารูม IE) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. อย่าลืมพกบัตรนักศึกษามาด้วยครับ [อ่านต่อ]

รับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

22 มีนาคม, 2015 // 0 Comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) ชั้นปีที่ 2 ทุกภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา [อ่านต่อ]

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์” หรือ NED 2014 วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558

29 ธันวาคม, 2014 // 0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญชวนนักศึกษาศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน NED 2014 หรือ คืนสู่เหย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย น้องๆนักศึกษาปัจจุบัน สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ในวันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. สนใจร่วมงาน สามารถสำรองบัตรได้ที่ [อ่านต่อ]
1 2