สอบกลางภาค

คะแนนสอบกลางภาค 1/2556

17 สิงหาคม, 2013 // 0 Comments

รวบรวมลิงค์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2556 (เฉพาะกลุ่มวิชาบริการ เท่านั้นนะครับ!) วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Engineering Mathematics 1 Engineering Mathematics 2 Engineering Mathematics 3 General Mathematics [Soon!] วิชาในภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Physics 1 [Soon!] Physics 2 [Soon!] Physics in Daily Life [Soon!] วิชาในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Chemistry for Engineers [Soon!] วิชาในภาควิชาสถิติประยุกต์ [อ่านต่อ]

อัพเดตคะแนนสอบกลางภาค 2/2555

23 มกราคม, 2013 // 0 Comments

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Physics I , Physics II -> คะแนนประกาศที่หน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 8 อาคารนวมินทรฯ Physics in Daily Life -> แปะประกาศที่บอร์ดบริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ชั้น 2 อาคาร 81 Engineering Mathematics I -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421111.pdf Engineering Mathematics II -> http://www.masociety.com/images/2-2555/Mid421112.pdf Engineering Mathematics III -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421211.pdf General Mathematics -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421100.pdf Chemistry for Engineer -> http://learning.sci.kmutnb.ac.th/SciLearning/file.php/1/moddata/forum/1/293/040113001.pdf Statistics in Everylife -> [อ่านต่อ]