ประกวด

โครงการประกวดออกแบบเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

4 กุมภาพันธ์, 2016 // 0 Comments

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เชิญชวนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน ร่วมส่งผลงานออกแบบเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีกติกา คือ แบบเสื้อชนิดโปโล มีปก ต้องมีตราสัญลักษณ์หรือข้อความที่แสดงถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสื้อต้องมีสีแดงเลือดหมูไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่เสื้อทั้งหมด ส่งแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง [อ่านต่อ]

แนะนำตัวแทนประกวดดาว-เดือน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันกีฬาสานสัมพันธ์ มจพ. ปีการศึกษา 2558

26 กันยายน, 2015 // 0 Comments

คลิปแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนประกวดดาว-เดือน ในงานกีฬาสานสัมพันธ์ มจพ. (กีฬา Freshy) ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. ดาว – นางสาวดมิสา องศุลาภะ (น้องมะดรีม) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต เดือน – นายพุฒิพงศ์ ใจสุข (น้องเอฟ) [อ่านต่อ]