ปฐมนิเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

7 สิงหาคม, 2015 // 0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมประดู่แดง โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ [อ่านต่อ]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

27 กรกฎาคม, 2014 // 0 Comments

กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ** กิจกรรมนี้ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมนะครับ การไม่เข้าร่วมโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจมีผลให้สิ้นสุดสภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ** เวลา กิจกรรม 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน (ครั้งที่ 1) [อ่านต่อ]

นักศึกษาใหม่ที่ได้รับรางวัลเสื้อโปโลคณะ ติดต่อรับได้ที่สโมสรนักศึกษาฯ

8 กรกฎาคม, 2012 // 0 Comments

นักศึกษาใหม่คนใด ที่ได้รับรางวัลเสื้อโปโลคณะ จากการตอบคำถาม ในวันปฐมนิเทศคณะ เมื่อ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้มาติดต่อรับได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ นะครับ [อ่านต่อ]