TEP #22

ภาพบรรยากาศโครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 22 (TEP#22) กิจกรรมติวฟรี คณิต ฟิสิกส์ เคมี และพื้นฐานวิศวกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2557 โดยชุมนุมวิชาการและสันทนาการ