สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558″ เพื่อนำเสนอนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ และประชุมวางแผนกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2558 ร่วมกับตัวแทนจากภาควิชา และชุมนุมต่างๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ที่ วธิดา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี