Engineer อบอุ่น ครั้งที่ 4 (ปี 2557) [กล้อง Santi IEE]

ภาพบรรยากาศความอบอุ่น และ ความสนุกสนาน ระหว่างพี่ๆ และน้องๆ เฟรชชี่ กับกิจกรรมวัน Engineer อบอุ่น ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ สโมฯวิศวะ ต้องขอขอบคุณชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกๆภาค และทุกๆชุมนุม ที่มาร่วมกันสร้างความอบอุ่นให้กิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE&RE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE&LE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)
 • ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด (IEE)
 • ชุมนุมวิศวฯอาสา
 • ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ (ไม่ได้จัดกิจกรรมซุ้ม)
 • ชุมนุม iRAP Robot
 • ชุมนุม Formula Student
 • กลุ่มกิจกรรม Cheer Leader และ ลีดจัง
 • ชุมนุมนักประดิษฐ์ (ไม่ได้จัดกิจกรรมซุ้ม)

ชมภาพบรรยากาศความสนุก และพบกันใหม่ในปีต่อๆไป (ภาพเซ็ตนี้ รวบรวมมาจากกล้องของคุณ Santi ภาค IEE ที่มาตระเวนถ่ายรอบๆงานให้อีกกล้องครับ)