ค่ายใหญ่วิศวฯอาสา 2557

ภาพบรรยากาศจากกิจกรรมออกค่ายใหญ่ ครั้งที่ 24 จากชุมนุมวิศวฯอาสา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้างค่าย ณศศช.บ้านสะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 18 เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศ นำมาจากแฟนเพจ วิศวฯอาสา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ