สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางแก่นักเรียนที่สนใจเลือกศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธ และสอบถามการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมบูธ

ขอบคุณภาพ : พี่แหม่ม ยุวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิกดูภาพบรรยากาศทั้งหมด ที่นี่