กิจกรรมรับน้องปลอดภัย 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

กิจกรรมรับน้องปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาทุกภาควิชา จัดกิจกรรม “รับน้องปลอดภัย 2555″ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ตระหนักในระเบียบและประเพณีของคณะ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ และสังคมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ในคณะ และภาคภูมิใจในเกียรติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในสถานที่เปิดเผย มีกำหนดเวลาการจัดสอดรับกับระเบียบกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของทางมหาวิทยาลัย หากพบปัญหาเนื่องจากกิจกรรม สโมสรฯ ขอความร่วมมือแจ้งมาได้ที่สโมสรฯ โดยตรง หรือโทร 08-7336-2773 เพื่อติดต่อนายกสโมสรฯ

ภาพ : Suphakit Klinnimnual