ข่าวคราวความเคลื่อนไหวการแข่งขันหุ่นยนต์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

World RoboCup Rescue 2013

  • ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ทีม iRAP_Furious
  • กำหนดการแข่งขัน วันที่ 24-30 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • เดินทางไปแข่งขันวันที่ 22 มิถุนายน 2556 และเดินทางกลับวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ Eindhoven, Netherland

Link: ประกาศรายชื่อทีมหุ่นยนต์กู้ภัย 2013 รอบ Qualified Team
http://wiki.robocup.org/wiki/Robot_League#Teams

Link: รายชื่อทีมหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมแข่งขัน World Robocup Rescue 2013, Eindhoven, Netherland ทีม iRAP_FURIOUS
http://www.eng.kmutnb.ac.th/home/images/stories/PDF/PR/PRGe/Rescue_World.xls

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย 2556 

  • ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ iRAP BLUE 2013 , iRAP_NewBorn , iRAP_RoboAC
  • กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 24-26 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ

Link: กําหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2556 

Link: www.tpa.or.th/robot

การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2013
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การแข่งขัน ABU Robocon 2013
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2556 (รอบคัดเลือก) ณ Danang, Vietnam

การแข่งขัน Home Builder Robot Contest 2013
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Link: รายละเอียดการแข่งขันและกำหนดการ
Link: https://www.facebook.com/HomeBuilderRobotContest

การแข่งขัน CRU Robot 2013
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.