สโมฯ ย้ายที่ทำการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหม่ตามนโยบายคณะ

เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 81 ส่วนที่ตั้งของห้องสโมสรนักศึกษาฯ ห้องชุมนุม iRAP และร้านถ่ายเอกสารมัทนา (ร้านเจ๊มัท)

ดังนั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป สามารถติดต่อประสานกับสโมฯ ได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 81 (ห้องตรงข้ามห้องบริการคอมพิวเตอร์) จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จครับ

หรือติดต่อกับสโมสรนักศึกษาฯ ได้ผ่านทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจสโมฯ , ทวิตเตอร์ , อินสตาแกรม