ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล นายมาสยศ มั่งมี

ด้วยนายมาสยศ มั่งมี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เจ้า ของผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ในด้านหุ่นยนต์ อาทิ เช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหุ่นยนต์ชิงแชมป์ ประเทศไทย และเจ้าของผลงานหุ่นยนต์ตีระนาด หุ่นยนต์สีซอ หุ่นยนต์เป่าขลุ่ย ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยอาการเส้นเลือดแตกในสมอง และเกิดโรคไตแทรกซ้อน เมื่อประมาณวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และรักษาอยู่ห้อง ICU อยู่ประมาณ 45 วัน ณ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งขณะนี้อาการยังไม่ดีขึ้น พักรักษาอยู่ห้องสามัญ ตึกอายุรกรรมศัลยประสาท

ทางภาควิชาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมและสอบถามรายละเอียดอาการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล จากนางพีระญา มั่งมี มารดาของนายมาสยศ มั่งมี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมารดาของนายมาสยศ มั่งมี อายุมากอีกทั้งไม่มีรายได้จากที่ใด ดังนั้นหากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือสมทบค่ารักษาพยาบาลสามารถโอนเงิน เข้าบัญชี “นางพีระญา มั่งมี” ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาระยอง เลขที่บัญชี 4720043356 หรือหากไม่สะดวกโอนเงินสามารถนำเงินมาใส่ในกล่องรับบริจาคที่ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ หรือติดต่อคุณปิยลักษณ์ เต๊ะวงษ์ /คุณฉัตรชนก ตันจตุรงค์ โทร 02555-2000 ต่อ 8315,8308