รายละเอียดผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปีการศึกษา 2556

ปีนี้ มีผู้สมัครเพียง 1 พรรค คือ พรรคต้นจิตสำนึก โดยมีรายละเอียดสมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้

ศิวะพล เชื้อวัชรินทร์ (MAE)
ตำแหน่ง : หัวหน้าพรรค
กิจกรรมที่ผ่านมา : Cheer Leader คณะวิศวกรรมศาสตร์ , TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ TPA และ ABU , ค่ายซ่อมและค่ายวันเด็ก
นโยบาย : สนับสนุนโครงการต่างๆของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และสันทนาการ

พรประภา ยืนยิ่ง (MAE)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าพรรค
กิจกรรมที่ผ่านมา : กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ TPA และ ABU , ค่ายซ่อม ค่ายสร้าง และค่ายวันเด็ก
นโยบาย : เป็นตัวแทนนักศึกษาในคณะ ในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆในการทำกิจกรรม

ดนัยกฤต กาญจนสวัสดิ์ (IE)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าพรรค
กิจกรรมที่ผ่านมา : กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ TPA และ ABU , TEP#20 , ติวปรับพื้นฐาน , ค่ายซ่อม และค่ายวันเด็ก
นโยบาย : สอดส่องดูแล และช่วยเหลือกิจกรรมนักศึกษา ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ครองใหญ่ เรือนภู่ (Cpr.E)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU , ติวปรับพื้นฐาน
นโยบาย : สนับสนุนโครงการทางด้านวิชาการและสันทนาการ รวมถึงประสานงานกิจกรรมภายในคณะ

ธนบรรณ ธนศักดิ์บัณฑิต (LE)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU , ติวปรับพื้นฐาน
นโยบาย : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงทำให้การทำกิจกรรมได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ฑิฆัมพร อากาศวิภาต (EE)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU , ติวปรับพื้นฐาน
นโยบาย : เปิดติวปรับพื้นฐาน และส่งเสริมงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา

ภาณุวัฒน์ เสนนันตา (EE)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : เชียร์เข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ , TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU , ติวปรับพื้นฐาน
นโยบาย : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้

แก้วเก้า แก้วกังวาล (MAE)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : Cheer Leader , TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU , ติวปรับพื้นฐาน , ค่ายวันเด็ก
นโยบาย : สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านทั้งจากชุมนุม และกิจกรรมทั่วๆไป

ธิติพงศ์ ยิ่งยง (MATE)
ตำแหน่ง : กรรมการ
กิจกรรมที่ผ่านมา : TEP#20 , กีฬา Freshy , เชียร์ 3 พระจอมเกล้า , วันจ๊ะเอ๋ , วัน Engineer อบอุ่น , ประกวดกองเชียร์ ABU
นโยบาย : ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์